Brezplačna poštnina za naročila nad 50 EUR!

Varovanje podatkov

01. oktober 2019

 

V družbi GIGASUS d.o.o. si stalno prizadevamo za razvoj in izboljšave storitev, saj jih želimo čim bolj prilagoditi vašim potrebam. Da bi dosegli zastavljene cilje, moramo v določenih primerih zbirati in obdelovati nekatere osebne podatke.

Namen pričujočega Obvestila o varstvu osebnih podatkov (»Obvestilo«) je, da vas seznanimo s tem, katere vaše osebne podatke zbiramo in v kakšne namene, kaj z njimi počnemo, kako skrbimo za njihovo varnost ter kakšne so vaše pravice, ki jih lahko uveljavljate v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Varstvo vaših osebnih podatkov jemljemo skrajno resno in odgovorno. V celoti spoštujemo svoje obveznosti glede zakonite, poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov. Svetujemo vam, da se podrobno seznanite z vsebino tega Obvestila.

Za zagotavljanje skladnosti tega Obvestila s predpisi na področju varstva osebnih podatkov si GIGASUS pridružuje pravico do njegovih sprememb ali dopolnitev. O spremembah vas bomo pravočasno obvestili na najustreznejši način, npr. prek e-pošte ali z objavo na spletni strani.

 

Kdo je odgovoren za upravljanje vaših osebnih podatkov?

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Obvestilom, je GIGASUS, specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov, d.o.o. (»Gigasus«), matična številka 8133174000, s poslovnim naslovom Letališka cesta 33F, 1000 Ljubljana. Če imate v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov kakršna koli vprašanja ali zahteve, nam jih pošljite na e-poštni naslov [email protected].

 

Kdaj lahko obdelujemo vase osebne podatke?

Vaše osebne podatke zbiramo le, kadar je to nujno potrebno oz. ste v to privolili sami. Vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali, če namen oz. podlaga za njihovo obdelavo nista ustrezno utemeljena z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1) ter Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (GDPR)) ter z našimi internimi politikami.

Gigasus bo vaše osebne podatke obdelovala na podlagi naslednjih pravnih temeljev:

Z obiskom naše spletne strani ste sprejeli in soglašali s Splošni pogoji uporabe te spletne strani ter z Gigasusom sklenili pogodbo, ki se uporablja kot pravni temelj za obdelavo vaših osebnih podatkov. Podatki se kodirajo in se na strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Takšen sistem preprečuje, da bi kdor koli lahko prestregel vaše osebne podatke.

Gigasus obdeluje vaše osebne podatke tudi na podlagi zakonskega pravnega temelja:

na podlagi nacionalne zakonodaje, med drugim Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16; ZPPDFT-1), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1), Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP; ZASP) itd.,

na podlagi drugih mednarodnih pogodb ter predpisov EU, ki Gigasus obvezujejo, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

 

Gigasus lahko osebne podatke obdeluje na podlagi zakonitega interesa v zvezi z izvajanjem pogodbe iz točke 1, npr.:

v statistične namene in namene zbiranja demografskih podatkov in zanimanj obiskovalcev,

za ugotavljanje težav s strežnikom in urejanje spletnih strani,

za izvajanje poslovnih analiz,

za nadaljnji razvoj ponudbe,

za zagotavljanje varnosti informacijskih sistemov,

za izboljšanje ali prilagoditev storitev posamezniku,

za ugotavljanje učinkovitosti promocijskih aktivnosti in oglaševanja,

na podlagi drugih zakonitih interesov.

 

Gigasus lahko v določenih primerih vaše osebne podatke obdeluje na podlagi vaše osebne privolitve za izvajanje trženjskih aktivnosti, kot sta pošiljanje aktualnih novic in splošno obveščanje o ponudbi, novostih, ugodnostih, dogodkih ali nagradnih igrah ter za obveščanje o ponudbi storitev, prilagojenih vašim osebnim interesom na podlagi profiliranja, ki ga Gigasus uporablja v te namene. Osebna privolitev je povsem prostovoljna in ni pogoj za sklenitev pogodbe. V teh primerih obdelava poteka v okviru z izjavo danega namena in dogovorjenih načinov obveščanja, in sicer vse do preklica privolitve.

Gigasus zbira osebne podatke ob obisku tudi prek piškotkov, in sicer za izboljšanje funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletne strani ter štetja uporabnikov na spletni strani. Vse dodatne informacije o uporabi piškotkov so dostopne na naslednji povezavi.

 

Kako zbiramo vase osebne podatke in katere vrste osebnih podatkov obdelujemo?

Osebne podatke pridobivamo iz različnih virov. V večini primerov nam jih neposredno posredujete sami, tako da obiščete našo spletno stran, izpolnite spletni obrazec in/ali se prijavite na prejemanje novic. Poleg tega lahko uporabljamo tudi druge informacije in podatke, ki so dostopni ali pa so nam bili posredovani iz javnih virov (javnih registrov, baz podatkov, internetnih aplikacij, družbenih medijev).

Gigasus obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov:

a. kontaktne podatke:

Ti vključujejo vse osebne podatke, ki nam jih posredujete, ko izpolnite obrazce na spletnem mestu ali komunicirate z nami po telefonu, e-pošti ali na kakršen koli drug način. Vključujejo tudi vse podatke, ki nam jih posredujete, ko se registrirate na tej spletni strani, se naročite na naše novice, sodelujete v nagradnih igrah, opravite nakup na tej spletni trgovini ali prijavite kakršno koli težavo, ki se pojavi med obiskom te spletne strani. V teh primerih zbiramo in shranjujemo podatke, ki lahko vključujejo vaše ime, e-poštni naslov, telefonsko številko, naslov ter ostale posredovane podatke.

b. podatke o strežniku:

Ko uporabljate to spletno stran, zbiramo različne podatke v dnevniku strežnika, med drugim: datume in čase obiskov; obiskane podstrani; vaš naslov IP; nastavitev časovnega pasu; čas, ki ste ga prebili na našem spletnem mestu; spletna mesta, ki ste jih obiskali tik pred oz. tik po obisku naše spletne strani; posnetke zaslonov ob klikih na tej spletni strani; informacije, ki ste si jih ogledali ali iskali; odzivni čas strani; napake pri prenosih; dolžine obiskov posameznih strani in podatke o interakciji na strani.

c. podatke o napravah:

Zbiramo podatke o računalniku ali mobilni napravi, s katero dostopate do te spletne strani, vključno z modelom, operacijskim sistemom in različico strojne opreme, spletnim brskalnikom, ki ga uporabljate, in drugimi identifikatorji vaše naprave.

d. podatke o uporabi naših storitev:

Za ciljno usmerjanje naših aktivnosti uporabljamo podatke o tem, katere naše storitve že uporabljate, kako dolgo, pod kakšnimi pogoji in ali ste jih obdržali ali odpovedali. Vemo, kako pogosto in v katere namene uporabljate posamezne naše storitve.

e. podatke o stikih z nami:

Vodimo evidenco o vaših stikih z nami, zlasti o datumu (lahko tudi o času) stika in razlogu zanj. To velja za vse vrste stikov (telefon, SMS, pošta, elektronska pošta, v živo).

f. podatke z družbenih omrežij:

V trženjskih akcijah uporabljamo tudi družbene medije (npr. Facebook) in čeprav ne hranimo podatkov, ki so objavljeni na vašem profilu, jih uporabljamo za ciljno usmerjanje naših trženjskih aktivnosti, vendar le, če pri svoji uporabi teh družbenih medijev v to privolite. V okviru piškotkov tretjih oseb ponujamo tudi boljšo uporabniško izkušnjo, deljenje vsebin prek različnih družbenih medijev ter prilagajanje ponudbe vašim željam in potrebam, ki so razvidne iz vašega predhodnega brskanja po spletu. Kljub vsem prizadevanjem ne moremo jamčiti za vsebino povezanih zunanjih spletnih mest ali preverjati tovrstne vsebine. Na zunanje povezave zato klikate na lastno odgovornost. Ne prevzemamo odgovornosti za nikakršno škodo ali implikacije, ki jih povzroči obisk katere koli navedene zunanje povezave. Če sledite povezavi na drugo spletno mesto, s tem zapustite naše spletno mesto in se to Obvestilo o varstvu osebnih podatkov ne nanaša na vašo uporabo drugih spletnih mest ali vaše dejavnosti na njih.

g. geolokacijske podatke:

Geolokacijske podatke oz. koordinate GPS (zemljepisna dolžina, zemljepisna širina) pridobimo ob vašem obisku naše spletne strani, da vam lahko pomagamo poiskati najustreznejši končni produkt in/ali storitev. Gigasus obdeluje lokacijske podatke v obliki, ki je ni mogoče povezati z določeno ali določljivo osebo, ali pa na podlagi predhodnega soglasja uporabnika.

 

Kdo lahko uporablja osebne podatke, ki ste nam jih posredovali? Ali bomo vase osebne podatke razkrili tretjim osebam ali jih prenesli izven EU?

Uporabniki vaših osebnih podatkov so zaposleni v Gigasusu, ki so pooblaščeni za obdelavo vaših osebnih podatkov, pogodbeni obdelovalci ter javni organi, drugi državni organi in nosilci javnih pooblastil, ki se jim osebni podatki razkrijejo, kadar tako določa veljavna zakonodaja. Vašo zasebnost jemljemo zelo resno. Tretjim osebam jo bomo razkrili le, če je to nujno potrebno, če so zaupanja vredne in so z nami podpisale dogovor o nerazkrivanju ali če ste nam to izrecno dovolili.

V določenih primerih je za izvajanje naše dejavnosti potrebna in dogovorjena pogodbena obdelava, npr. s podjetji, ki zagotavljajo delovanje naših storitev (dobavitelji in vzdrževalci programske opreme, skrbniki IT, tiskarji, tehnična podpora, pogodbeni partnerji, ki za nas opravljajo storitve analize uporabe, neposrednega trženja in shranjevanja podatkov, itd.). Pogodbeni obdelovalci osebne podatke obdelujejo v našem imenu in za naš račun. Brez utemeljenega zahtevka in brez izrecnega pisnega soglasja Gigasusa pogodbene obdelave ne smejo prenesti na pogodbene podobdelovalce.

Vaši osebni podatki so poslovna skrivnost Gigasusa. Zaposleni v Gigasusu obdelujejo vaše osebne podatke v skladu s pooblastili in našimi internimi politikami. Pogodbeni obdelovalci so zavezani k varovanju zaupnih podatkov ter spoštovanju pravic posameznikov enako kot zaposleni v Gigasusu.

Vaših osebnih podatkov ne iznašamo izven EU.

 

Kako bomo zavarovali vase osebne podatke?

Gigasus bo za zavarovanje osebnih podatkov uporabil vse organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter kakršna koli nepooblaščena obdelava. Ukrepi lahko med drugim vključujejo notranje pravilnike o varstvu osebnih podatkov, dodatno izobraževanje zaposlenih, interne revizije obdelovalskih aktivnosti itd. Drugi možni ukrepi so lahko tudi minimalizacija zbiranja osebnih podatkov, psevdonimizacija, transparentnost, omogočanje posameznikom, da spremljajo obdelavo, ter stalna nadgradnja varnostnih ukrepov.

 

Kako dolgo hranimo vase osebne podatke?

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to predpisano oziroma dovoljeno ter nujno potrebno za dosego namena, v katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Po izpolnitvi namena bomo hranili le tiste osebne podatke, ki smo jih dolžni hraniti na podlagi zakona ali ki bi jih morda potrebovali v dokazne ali obrambne namene, če bi obstajala možnost uveljavljanja pravnih zahtevkov. Ostali podatki se izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

Vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo za pošiljanje ponudb in obveščanje o novostih, hranimo do vašega preklica oz. v vsakem primeru največ pet let od podaje soglasja. Po preteku tega obdobja vas bomo ponovno zaprosili za privolitev.

 

Kakšne so vase pravice glede obdelave osebnih podatkov?

Kadar koli lahko zahtevate vpogled oz. dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek ali izbris, omejite njihovo obdelavo ali pa obdelavi ugovarjate. Obvestili vas bomo, če bo ta zahteva vplivala na možnost nadaljnjega delovanja te spletne strani. V določenih primerih imate tudi pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov k drugemu upravljavcu. Slednje je odvisno od tehničnih zmožnosti in internih politik posameznega upravljavca.

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov za pošiljanje ponudb in obveščanje o novostih lahko kadar koli prekličete, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi te privolitve za obdobje pred preklicem.

Gigasus ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov, ki jih posredujete. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov vas bomo obvestili pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja.

Vaše zahteve bomo izvršili brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve, razen če veljavna zakonodaja ne določa drugače. Ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev se lahko ta rok podaljša za največ dva meseca. O vsakem takšnem podaljšanju vas bomo obvestili v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

Če menite, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu na elektronski naslov [email protected] oz. po navadni pošti na naslov Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija.

 

Končne določbe

To Obvestilo je objavljeno na spletni strani in začne veljati 01.10.2019.

Svetujemo vam, da si poleg tega Obvestila preberete tudi Splošni pogoji uporabe, ki so objavljeni na spletni strani in skupaj s tem Obvestilom tvorijo zavezujočo pogodbo med vami in Gigasusom.